• Fenix a Windows Defender
    Po aktualizaci účetního software Fenix v dubnu 2020 je spouštěcí soubor fenix.exe vyhodnocován jako virová hrozba v antivirovém systému Windows Defender (možná i dalšími antiviry). Antivirus poté umístí soubor do karantény a program Fenix poté nelze spustit. Je nutné tento soubor označit jako bezpečný a udělit mu výjimku. Následně jej obnovit z karantény.
  • Licence Microsoft Select Plus - objednávky 2019
    Licence Microsoft Select Plus bude možné pro rok 2019 objednávat pouze do 3. 12. 2019! Veškeré objednávky přijaté po tomto datu budou vyřízeny až v roce 2020. Aktuální ceník licencí Microsoft Select Plus najdete spolu s dalšími informacemi na našich stránkách v sekci věnované licencování.

    Ceník

Středisko služeb školám Plzeň je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem s cílem napomáhat školám a školským organizacím při jejich činnosti a zajišťovat potřebné technické, poradenské informační a administrativní služby.

"Pomáháme školám plnit jejich poslání„

Pro organizace nejen v Plzeňském kraji zajišťujeme zpracování účetnictví a mezd, autodopravu, organizace soutěží a mnoho dalších služeb. Máme dlouhodobé zkušenosti s poradenstvím v oboru IT, projektové činnosti, dalším vzděláváním pedagogů, provozujeme vlastní truhlářskou výrobu.