Spravna sit pozadi

O čem to bude?

Už více než 15 let mám díky práci na Středisku služeb školám Plzeň jako IT konzultant náhled do IT ve školství. Ač se za tuhle dobu IT infrastruktura ve školách jistě o dost zlepšila, nároky na vybavení rychle rostou a tím stoupá také náročnost správy a údržby. Často je ale dle mého názoru bohužel vidět, že velmi podceňovanou částí celého IT na školách je síťová infrastruktura od kabeláže, připojení do internetu až po servery.

A nejen proto jsem se rozhodl napsat několik článků o tom, jak by mohla vypadat taková „správná síť“. Jednotlivé kapitoly chci stavět od začátku sítě, tedy místa připojení do internetu až po správu koncových zařízení , monitoring, nebo dokumentaci. Jsem si vědom, že každá organizace je zcela individuální, jinak veliká a má tedy i jiné nároky na robustnost sítě. To ovšem neznamená, že ač je síť poměrně malá (řádově malé desítky koncových zařízení), můžeme její nastavení podceňovat, což vede k problémům, nefunkčnosti, nebo podceněnému zabezpečení. Cílem těchto článků je především poukázat na největší chyby a ty eliminovat a přiblížit se tak k perfektně funkčnímu a bezpečnému síťovému prostředí.

Celý seriál se bude opírat o moje dosavadní zkušenosti a znalosti IT správy, a bude tak subjektivně vyjadřovat moje názory, které nemohou být branné jako jediné správné, dogmatické a každý, nechť si z blogu vezme to, co se mu hodí. A začneme hned poměrně kontroverzním tématem rolí v IT sféře na školách.

Role správců a techniků na školách

Důležité je rozdělit správně jednotlivé role a jejich kompetence – tedy kým bude síť spravována.

ICT koordinátor (metodik) – většinou se jedná o učitele výpočetní techniky, nebo technických předmětů na školách, tedy pedagogického pracovníka. Tato role má působit jako článek mezi technikou a ostatními pedagogy na škole. Především pak při implementaci samotného IT vybavení do výuky. Většinou dělá základní úkony správy koncových zařízení, management uživatelských účtů, případně jednoduché nastavování síťových prvků. Nejedná se ovšem o IT správce, vzhledem k velké náročnosti správy sítí, jak časové, tak technické. Nicméně i tak by měl mít ICT koordinátor základní znalosti o funkčnosti sítě na své škole a také o možnostech a nových technologiích, jelikož většinou zná velmi dobře prostředí v organizaci a její potřeby. K tomu ale musí mít patřičný rozhled v IT technologiích.

IT správce (administrátor) – tato role působí jako správce (administrátor) veškerých IT technologií od koncových zařízení, přes síťové prvky až po servery. Může to být vlastní zaměstnanec – nepedagogický pracovník, externista působící na dohodu, nebo také firma, která bude IT správu zajišťovat. Co je nejlepší? Pravděpodobně kombinace výše zmíněného. Je velmi složité zaměstnat kvalitního IT správce za tabulkový plat. V případě externí správy IT firmou je pak nutná kontrola odvedené práce, tedy opět loajální člověk, který rozumí prováděným úkonům a dokáže zhodnotit výslednou práci takovéto firmy.

Samotný nákup a nastavení nestačí

Další problém, se kterým se setkávám je to, že na školách je velké množství techniky, často koncových zařízení, AV techniky, interaktivních tabulí, tabletových tříd apod. Jistě, jsou to zařízení, které používají samotní pedagogové k výuce. Ale nedostatečná je síťová infrastruktura, která sice není na první pohled moc vidět, ale zařízení po ní musí komunikovat a bez ní jsou většinou nepraktická, nebo dokonce nepoužitelná. Do síťové infrastruktury jdou většinou o poznání menší peníze než do koncových zařízení, ale bez sítě tyto zařízení v dnešní době nemohou fungovat vůbec, nebo pouze omezeně a stávají se tak z výkonných zařízení jednoúčelové pomůcky, například pro jeden předmět, nebo dokonce malou část probírané látky jednoho předmětu. Co tím myslím? Například tablet používaný s jedním konkrétním softwarem (například výuka lidského těla). Software je jistě krásný, 3D, velmi názorný, ale tablet by jistě zvládl mnoho další práce.

Další kámen úrazu nastává po nákupu zařízení. Zařízení se nakoupí, v lepším případě jej dodavatel i nainstaluje a tím to většinou končí. Jenže v rámci sítě a především bezpečnosti, se nároky každým rokem zvyšují, a je potřeba myslet na modernizaci, obměnu starších zařízení a také jejich údržbu po dobu životnosti. Může se tak jednat o reinstalace počítačů, modernizace WiFi sítí, aktualizace serverů, výměna zastaralých síťových prvků. Práce je na síti vždy dost a pokud někdo tvrdí, že vše funguje a není co dělat, nemá pravdu. Vždy je prostor na zlepšení funkčnosti, bezpečnosti, dodělání dokumentace apod.!

To byl tedy jakýsi úvod tohoto blogu. Doufám, že jsem hned ze začátku příliš nepobouřil kolegy a kolegyně na IT pozicích. Již od příští části se podíváme na to, jak by mohla vypadat moderní a bezpečná síť nejen ve škole. Následující kapitoly tak budou popisovat jednotlivé části sítě, jejich význam a možnosti. Případně také upozorňovat na časté chyby a jejich nápravu. Věřím, že bude tento „seriál“ přínosem všem kolegům a kolegyním, kteří se zajímají o sítě a jejich moderní správu. Blog bude vycházet nepravidelně, podle mého času a chuti, ale rád bych zveřejnil alespoň jednu kapitolu měsíčně. Tak snad se mi to povede. Příště se podíváme na konektivitu do internetu.

3 duben 2023
Základem síťové infrastruktury je především kabeláž a její zakončení. Bez správně navržené a dimenzované kabeláže síť fungovat nemůže. Bohužel je kabelová infrastruktura často opomíjená, nebo...
22 březen 2023
Od dubna 2023 dojde k několika změnám, týkajícím se správě licencí pro zákazníky smlouvy Select Plus. Přístup na Volume Licensing Service Center (VLSC) bude možný pouze „Pracovním / školním účtem...
7 březen 2023
Především (nejen 😉) díky mojí pracovní vytíženosti publikuji druhou část „Správné sítě“ poněkud se zpožděním od původního plánu. Tak nebudu zdržovat dlouhými úvody a pustím se rovnou do dnešního...
3 leden 2023
O čem to bude? Už více než 15 let mám díky práci na Středisku služeb školám Plzeň jako IT konzultant náhled do IT ve školství. Ač se za tuhle dobu IT infrastruktura ve školách jistě o dost zlepšila,...
9 květen 2022
Webinář je druh schůzky v aplikaci Microsoft Teams, která umožňuje vedle běžného audio-video hovoru s možností sdílení obsahu také registraci účastníků schůzky, kteří jsou zpravidla v roli...
22 březen 2021
Stále častěji se setkávám s dotazem na nastavení Multi-factor autentizace (MFA) v Office 365, především vypnutí nucené MFA pro všechny uživatele v rámci jednoho tenantu. Toto vynucení je součást...