Středisko služeb školám má několikaleté zkušenosti v oblasti zpracování projektových žádostí, realizace i řízením projektů. V minulosti Středisko služeb školám Plzeň jsme realizovali několik grantový projektů z Evropských strukturálních fondů, kde se jednalo především o oblast podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podíleli jsme se i na projektech Krajského úřadu Plzeňského kraje, nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

E-Learning bez hranic

V roce 2005 se hejtmani Plzeňského kraje a kraje Regen dohodli na přípravě projektu pro vybrané školy na obou stranách Šumavy, s úmyslem zažádat o jeho financování z fondů Interreg III A. Projekt E-learning bez hranic proběhl pak ve dvou etapách, zrcadlově řešených v Plzni i v Regenu. Šest českých škol a pět německých měly rok a půl na to, aby v konečném důsledku vytvořily společný vzdělávací portál Pilseduport. Administraci mělo na starosti účelové zařízení kraje Středisko služeb školám Plzeň, čímž školám odpadlo mnoho problémů.

SIPVZ

sipvz logoVše začalo projektem české vlády Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ), který si kladl jasný cíl: zvýšit na školách, jak u učitelů tak u žáků informační gramotnost. V rámci tohoto projektu se na Středisku služeb školám proškolilo několik set učitelů v kurzech, zabývajících se ovládáním počítačů a znalost některých počítačových aplikací.

Poté přišla doba, kdy a na Středisku služeb školám v Plzni vznikají další projekty, zabývající se především dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti IT. Významný projekt z naší dílny vznikl v rámci projektů SIPVZ dotovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem "Systém podpory zavádění multimediální prezentační dovednosti a techniky do výukových procesů škol Plzeňského kraje". V rámci tohoto projektu, realizovaného v letech 2005 a 2006, bylo proškoleno 300 učitelů II stupně základních škol a víceletých gymnázií a ti tak naučili využívat prezentačních nástrojů, zpracovávat moderní školící materiály a začali je využívat ve své každodenní pedagogické praxi.