Plzeňský kraj vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Střediska služeb školám Plzeň. 

Hlavní předpoklady:

  • Vysokoškolské vzdělání (magisterské, ekonomické).
  • Organizační a řídící schopnosti (min. 3 roky praxe ve vedení).
  • Znalost školské problematiky (legislativa, ekonomika).
  • Znalost MS Office.
  • Občanská a morální bezúhonnost, flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost.

Písemné přihlášky do konkurzu lze zaslat nejpozději do 6. 12. 2023 v písemné formě na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Škroupova 18
301 00 Plzeň

 

K přihlášce je nutné doložit:

Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, životopis (psaný vlastní rukou), koncepci rozvoje Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (maximální rozsah 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce. 

Dokument o konkurzu ke stažení zde:

 

7 listopad 2023
Plzeňský kraj vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Střediska služeb školám Plzeň. Hlavní předpoklady: Vysokoškolské vzdělání (magisterské, ekonomické). Organizační a řídící schopnosti (min. 3 roky praxe ve vedení). Znalost školské problematiky (legislativa, ekonomika). Znalost MS Office. Občanská a morální bezúhonnost, flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost. Písemné přihlášky...
3 duben 2023
Základem síťové infrastruktury je především kabeláž a její zakončení. Bez správně navržené a dimenzované kabeláže síť fungovat nemůže. Bohužel je kabelová infrastruktura často opomíjená, nebo upozaděná vzhledem k její komplikované výměně. Ale sebelepší síťové prvky nebudou správně fungovat bez pořádné kabeláže 💪. Optické a UTP kabely jsou dva nejpoužívanější druhy kabelů v rámci lokální síťové...
22 březen 2023
Od dubna 2023 dojde k několika změnám, týkajícím se správě licencí pro zákazníky smlouvy Select Plus. Přístup na Volume Licensing Service Center (VLSC) bude možný pouze „Pracovním / školním účtem (účet Microsoft 365) a správa smluv a licencí se přesouvá do prostředí správy Microsoft 365 (Office 365). Přihlašování k VLSC webu Již delší dobu probíhá změna přihlašování na Volume Licensing Service...
7 březen 2023
Především (nejen 😉) díky mojí pracovní vytíženosti publikuji druhou část „Správné sítě“ poněkud se zpožděním od původního plánu. Tak nebudu zdržovat dlouhými úvody a pustím se rovnou do dnešního tématu – konektivita do internetu. Síť většinou v budově začíná připojením do internetu. Tedy místem, kde se dělí externí síť WAN od vaší vnitřní sítě LAN . Přípojka může být zakončena buďto pouze...
28 únor 2023
Na stránce o naší truhlářské dílně je již ke stažení aktuální nabídka/objednávka předvýrobků pro praktické činnosti. Vyplněnou objednávku je nutné zaslat nejpozději do 9. 6. 2023. Jít na truhlářskou dílnu
3 leden 2023
O čem to bude? Už více než 15 let mám díky práci na Středisku služeb školám Plzeň jako IT konzultant náhled do IT ve školství. Ač se za tuhle dobu IT infrastruktura ve školách jistě o dost zlepšila, nároky na vybavení rychle rostou a tím stoupá také náročnost správy a údržby. Často je ale dle mého názoru bohužel vidět, že velmi podceňovanou částí celého IT na školách je síťová infrastruktura od...
9 květen 2022
Webinář je druh schůzky v aplikaci Microsoft Teams, která umožňuje vedle běžného audio-video hovoru s možností sdílení obsahu také registraci účastníků schůzky, kteří jsou zpravidla v roli posluchačů. Na straně organizátora webináře je pak možné nastavit oprávnění posluchačů, například hromadně vypnout mikrofon a kameru. Registrace posluchače Registrace probíhá přes internetový odkaz, který...
22 březen 2021
Stále častěji se setkávám s dotazem na nastavení Multi-factor autentizace (MFA) v Office 365, především vypnutí nucené MFA pro všechny uživatele v rámci jednoho tenantu. Toto vynucení je součást tzv. Výchozího nastavení zabezpečení (Security Defaults) v Azure Active Directory. V důsledku toho pak dochází k výzvě nastavení metod pro MFA při každém přihlašování uživatele. Pokud nechcete mít...