Projekty

Středisko služeb školám má několikaleté zkušenosti v oblasti jak zpracování projektových žádostí tak i realizací a řízením projektů. V minulosti Středisko služeb školám Plzeň realizovalo již několik grantový projektů z Evropských strukturálních fondů. Jednalo se především o projekty z oblasti podpory dalšího zvdělávání pedagogických pracovníků, ale i dalších zajímavých aktivit z oblasti školství.

Moderní učitel

moderni ucitel logo transp 1 H80pxProjekt OPVK s celým názvem "Moderní učitel se interaktivních a multimediálních technologií nebojí" (Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.08/02.0010). Realizace projektu probíhala v letech 2010-2012. Tento projekt měl za cíl vzdělat především pedagogické pracovníky Plzeňského kraje ve využívání moderních ICT technologií tak, aby byli schopni svým žákům předávat informace moderní formou. Do projektu se mohou zapojit veškeré střední, základní, mateřské i speciální školy a školská zařízení, které mají zájem vzdělat své pedagogické pracovníky v práci s moderními technologiemi.

V rámci tohoto projektu vznikly velmi populární publikace pro práci s interaktivními a multimediálními nástroji pro učitele a jejich implementace přímo do výuky. Veškeré publikace jsou dostupné zdarma zde:

Fotogalerii z proběhlých kurzů, seminářů a konferencí si můžete prohlédnout zde...

 

Podpora talentů

podporatalentuProjekt „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji" bude podporovat a rozvíjet znalosti a dovednosti nadaných žáků z Plzeňského kraje v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových a uměleckých. Projekt je dvouletý a je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Další informace najdete na www.podporatalentu.cz

E-Learning bez hranic

V roce 2005 se hejtmani Plzeňského kraje a kraje Regen dohodli na přípravě projektu pro vybrané školy na obou stranách Šumavy, s úmyslem zažádat o jeho financování z fondů Interreg III A. Projekt E-learning bez hranic proběhl pak ve dvou etapách, zrcadlově řešených v Plzni i v Regenu. Šest českých škol a pět německých měly rok a půl na to, aby v konečném důsledku vytvořily společný vzdělávací portál Pilseduport. Administraci mělo na starosti účelové zařízení kraje Středisko služeb školám Plzeň, čímž školám odpadlo mnoho problémů.

První projekty

Vše začalo projektem české vlády Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ), který si kladl jasný cíl: zvýšit na školách, jak u učitelů tak u žáků informační gramotnost. V rámci tohoto projektu se na Středisku služeb školám proškolilo několik set učitelů v kurzech, zabývajících se ovládáním počítačů a znalost některých počítačových aplikací.

Poté přišla doba, kdy a na Středisku služeb školám v Plzni vznikají další projekty, zabývající se především dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti IT. Významný projekt z naší dílny vznikl v rámci projektů SIPVZ dotovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem "Systém podpory zavádění multimediální prezentační dovednosti a techniky do výukových procesů škol Plzeňského kraje". V rámci tohoto projektu, realizovaného v letech 2005 a 2006, bylo proškoleno 300 učitelů II stupně základních škol a víceletých gymnázií a ti tak naučili využívat prezentačních nástrojů, zpracovávat moderní školící materiály a začali je využívat ve své každodenní pedagogické praxi.

OPVK hor zakladni logolink RGB cz