O nás

Středisko služeb školám Plzeň je účelové školské zařízení, které pomáhá školám plnit jejich poslání.

Nabízíme školám a školským zařízení celou škálu služeb:budova

Historie a vznik:

Služba škole Plzeň byla zřízena Školským úřadem Plzeň-město v roce 1993 jako příspěvková organizace, jejímž hlavním posláním je zajišťování úkolů, které vyplývají z péče státu o žáka. S tímto posláním pokračuje její činnost i v rámci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Od 1.1.2006 v souladu s novým školským zákonem byla přejmenována na Středisko služeb školám Plzeň.

Pobočka Domažlice

Historie se začala psát roku 2003 kdy po ukončení a zrušení bývalých Školských a následně Obecních úřadů si tehdejší mzdový úsek vzala jako vlastní pobočku tehdy ještě Služba škole Plzeň. Po začátcích v menším kolektivu se začala působnost po školách v bývalém okresu Domažlice rozrůstat. V říjnu roku 2006 se pobočka v Domažlicích stěhuje do větších prostor v budově Gymnázia Domažlice. Zájem o naše služby převážně z oblasti mzdového a finančního účetnictví ze stran škol přibýval a zároveň a tím se rozrůstal i kolektiv pracovnic na pobočce. V současné době se na pobočce v Domažlicích zpracovává agenda mzdového a finančního účetnictví pro více než 60 škol v Domažlicích a jeho okolí.

Pobočka Klatovy

Klatovské pracoviště Střediska služeb školám Plzeň má za úkol pokrývat službami pro školy a školské organizace spádovou oblast bývalých okresů Klatovy, Domažlice a částečně Plzeň-jih. Klatovské pracoviště má mimo jiné plně vybavenou truhlářskou dílnu, ve které se vyrábí pro školy Plzeňského kraje nábytek přímo na míru dle požadavků škol.