Informace k rámcové dohodě MVČR a Microsoft

Tato informace se týká škol a školských zařízení, zřizovaných Plzeňským krajem, které byly osloveny o možnosti nákupu licencí Microsoft z rámcové dohody Ministerstva vnitra.

Dne 7. 12. 2018 Ministerstvo vnitra uzavřelo "Rámcovou dohodu na pořizování produktů Microsoft" s několika dodavateli. Na základě přistoupení Plzeňského kraje k této rámcové dohodě byly osloveny i školy a školské organizace, zřizované Plzeňským krajem.

Tato dohoda ovšem NENÍ určena pro školy a školská zařízení, jelikož se jedná o smlouvu pro státní správu a samosprávu. Ceny jednotlivých produktů jsou v této smlouvě vyšší, než ve smlouvách určených pro školství (Academic).
Nadále jsou tedy platné smlouvy Select Plus pro školství (Select Plus Academic) a EES (Enrollment for Education Solutions), ze kterých mohou školy a školská zařízení nakupovat licence Microsoft.

V případě, že vaše škola obdrží jakékoli dokumenty o nákupu, či přistoupení k této dohodě, není nutné na ně nijak reagovat. Pokud již vaše organizace takovéto materiály obdržela a nevíte si rady, neváhejte kontaktovat pana Martina Klečku.