Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem 2019

V návrhu rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 je v rámci Podpory zájmové činnosti (soutěže a přehlídky) počítáno s podporou školních i mimoškolních akcí. Částky přiděluje, tak jako v uplynulých letech, jmenovaná odborná komise a musí být vyúčtovány prostřednictvím Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78.
Tyto finanční prostředky jsou přednostně využívány na dofinancování krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT. Dále je při poskytování finančních prostředků postupováno dle následujících kritérií:

  1. podpora celostátních kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných MŠMT konaných v Plzeňském kraji,
  2. podpora regionálních akcí pro děti a mládež s dlouholetou tradicí,
  3. školní a mimoškolní akce pro děti a mládež umožňující zapojení dětí a žáků škol z celého Plzeňského kraje,
  4. podpora účasti žáků škol Plzeňského kraje na celostátních kolech soutěží a přehlídek, na kvalifikacích a pohárech,
  5. podpora účasti žáků škol Plzeňského kraje na mezinárodních soutěžích a přehlídkách,
  6. akce pro děti a mládež oblastního rozsahu (zapojení subjektů minimálně ze dvou okresů).

Tiskopis žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu akcí v roce 2019 je zveřejněn na webových stránkách Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) v oblasti Školství a sport - Oblast mládeže a sportu - v sekci Soutěže nebo přímo na našich stránkách v sekci Soutěže.

Písemné žádosti pro rok 2019 se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78, 326 00 Plzeň od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2019.
Finanční prostředky budou poskytnuty na akce konané od 1. 1. do 31. 12. 2019.

Na přidělení finančních prostředků není právní nárok a výše příspěvku závisí na celkovém objemu poskytnutých prostředků Plzeňským krajem a na počtu žadatelů.