Jak na instalaci Office 2019

Office od verze 2019 již nebude mít klasickou instalaci v podobě spustitelného .exe(.msi) souboru, ale bude možné jej instalovat pouze pomocí nástroje Office Deployment Tool (ODT). Pokud budete chtít stáhnout instalaci z Microsoft Volume Licensing Servis Center (VLSC) webu, najdete zde pouze stažení nástroje ODT, případně serverového instalátoru, ale tom tento článek není. Nástroj ODT lze stáhnout i volně ze stránek Microsoftu.
Po spuštění ODT se stáhne do vybrané složky malý soubor s názvem setup.exe a několik ukázkových .xml souborů. Samotná instalace, nebo stažení balíku Office pak probíhá spuštěním souboru Setup.exe s příslušnými parametry.

Stažení nástroje Office Deployment Tool

Ke stažení můžete využít portál pro multilicenční smlouvy VLSC, kde si můžete Office 2019 vyhledat a stáhnout ODT. Další možností je stáhnout ODT přímo ze stránek Microsoft. Po stažení ODT jej spusťte a nástroj pro vás stáhne instalační soubor Setup.exe a několik ukázkových konfiguračních souborů .xml. Dále je nutné upravit konfigurační soubory.

Konfigurační soubory XML

Tento soubor obsahuje veškeré parametry instalace, tedy jakým způsobem a jaká edice a verze se má instalovat (stáhnout), jazykové mutace, a další parametry instalace. Ke stažení jsem připravil komentovaný .xml soubor, který nainstaluje Office 2019 Professional Plus v 64-bitové, české verzi takzvanou tichou (silent) instalací. Uživateli se tedy nezobrazí během instalace naprosto nic. Pokud se do souboru doplní správný aktivační klíč, Office se po během instalace i sám aktivuje.

Ukázka komentovaného konfiguračního souboru XML

<Configuration>
  <Add OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019"> <!-- OfficeClientEdition= 32, nebo 64 bitová edice; SourcePath="\\Server\Share" - lokální instalace-->
      <Product ID="ProPlus2019Volume"  PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####" > <!--PIDKEY= MAK klíč pro aktivaci -->
<!-- Seznam produktů:
- ProPlus2019Volume
- Standard2019Volume
- ProjectPro2019Volume
- ProjectStd2019Volume
- VisioPro2019Volume
- VisioStd2019Volume
- ProofingTools
-->
         <Language ID="cs-cz" /> <!-- Volba jazyka -->
        <!-- <ExcludeApp ID="Publisher" /> - možnost vyloužení aplikací z instalace -->
      </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI All="True" /> <!-- Automatická odinstalace předchozí verze Office -->
  <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /> <!-- Level "FULL"-režim klasické instalace, "NONE"-tichá instalace. AcceptEULA - Automatický souhlas se smlouvou EULA TRUE nebo FALSE -->
  <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" />  <!-- Automatická aktivace produktu -->
</Configuration>

Každý .xml soubor si tedy musíte upravit sami dle vaší potřeby. Můžete mít takto připravených několik konfiguračních .xml souborů a používat je pro různé způsoby instalací a nasazení. Dalším krokem je samotná instalace, nebo stažení požadovaných instalačních souborů.

Instalace, nebo stažení Office

Po upravení konfigačního .xml souboru je možné buďto Office instalovat přímo (stažení instalace online ze serverů MS), nebo stáhnout samotné instalační soubory pro možnost offline instalace. Lze tak učinit spuštěním souboru setup.exe s parametrem /configure, nebo /download z příkazového řádku, nebo si připravit například spouštěcí .bat soubory.

Online instalace

První možností je instalovat Office na zařízení rovnou. V případě, že v konfiguračním souboru není definovaná proměnná SourcePath, instalátor stáhne automaticky celou instalaci ze serverů Microsoft. Výhoda spočívá v tom, že instalujete vždy nejnovější verzi i s aktuálními aktualizacemi, které nemusíte stahovat zdlouhavě po instalaci. Nevýhodou je stahování celé instalace z internetu, což může zbytečně vytěžovat internetové připojení při každé instalaci. Pokud chcete spustit online konfiguraci, z příkazového řádku můžete spustit následující příkaz:

setup.exe /configure configuration.xml

Případně si můžete připravit spouštěcí soubor. To se hodí například pro automatickou instalaci za pomocí Group Policy z Windows Serveru.

Stažení instalačních souborů

Podobným postupem jako při instalaci online můžete také stáhnout instalační soubory příslušného balíku, nebo balíků Office. Tento postup se hodí například pro hromadnou instalaci počítačové učebny. Nejprve je tedy nutné spustit následujícím příkaze soubor Setup.exe:

setup.exe /download configuration.xml

Poté začne do složky se souborem setup.exe stahování instalačního balíku Office pro offline instalaci. Pokud chcete instalovat Office z takto připravených souborů, je nutné před instalací upravit konfigurační soubor .xml a přidat do něj parametr SourcePath, což je cesta k instalačním souborům například na vašem serveru. Poté je nutné spustit opět soubor setup.exe s parametrem /configure s nově upraveným konfiguračním souborem. Při instalaci ze serveru by pak mohl příkaz vypadat například takto:

//MUJSERVER/Instalace/Office/setup.exe /configure //MUJSERVER/Instalace/Office/Konfigurace/confoffline.xml