Vyberte kategorii

Vyhledat

Všeobecné informace o licencování produktů Microsoft.

V případě nákupu softwarového vybavení se dá zjednodušeně říci, že jde o nákup licence. Licencí nejsou instalační média, návody ani jiné hmotné předměty. Jedná se o nákup práva k používání daného software. Obecně platí, že s nákupem licence lze tento program používat dle licenčního ujednání (End User License Agreement – EULA), které se zobrazí během instalace programu.

Software je legální v případě, že máte k tomuto programu zakoupenou licenci pro jeho použití a v potřebném počtu.

K prokázání legálního používání programu je zapotřebí nabývací doklad. Nabývacím dokladem mohou být faktury, darovací smlouvy, prohlášení prodejce, nebo dodací list.

Každý nabývací doklad musí obsahovat následující náležitosti:

  • Identifikace dodavatele a odběratele.
  • Datum nabytí.
  • Specifikaci produktu : název produktu, verze produktu, jazyková mutace, počet nabytých licencí, podpis nebo podpis a razítko.

Možnost ponížení verze daného zakoupeného produktu. Vhledem k tomu, že v programu Select pro vzdělávání je možné nakoupit vždy jen nejnovější verze, je k dispozici také možnost ponížení verze, tedy Downgrade. Zakoupím-li například licenci na Microsoft Office 2013 Standard, mám možnost nainstalovat místo verze 2013 jednu ze starších verzí, například tedy verzi Microsoft Office 2010 Standard.

POZOR: není možné zaměňovat při Downgrade edice, tedy není možné nainstalovat edici Office 2010 Pro Plus v případě, že mám zakoupenu licenci na Office 2013 Standard.

V případě licencní nakupovaných ze smlouvy Select Plus je nutné zakoupit tolik licencí, kolikrát budu daný software instalovat. V případě klientských licencní dle počtu uživatelů, nebo počítačů.

V případě smlouvy EES je počet daný počtem zaměstnanců organizace.

Více informací najdete v kategorii jednotlivých smluv.

Obecně platí že NE.

V rámci programu Select Plus není možné nakoupit upgrade na novou verzi ale je nutné zakoupit zcela novou licenci. Selectu plus nabízí možnost zakoupit licenci včetně SA, kdy se za možnost upgradu platí roční poplatek.

Licenční program EES obsahuje licence včetně SA (viz Licence), je tedy možné na nové verze přejít automaticky.

SA je benefit, který lze v rímci programu Select Plus zakoupit dodatečně k většině systémů i aplikací v rámci. V případě zakoupení SA pro daný software je možné tento software automaticky upgradovat po dobu platnosti licence SA.

V rámci smlouvy EES je SA obsaženo pro veškerý software, obsažený v EES.

Více informací o SA... 

Pro prokázání legality je nutné mít nabývací doklad (například faktura). V případě verze OEM je běžné, že je na počítači nalepen štítek s licenčním kódem. Ten ovšem neprokazuje legalitu a není tedy nabývacím dokladem. Nabývacím dokladem u licencí operačního systému ve verzi OEM je faktura, nebo faktura a dodací list, které musí obsahovat patřičné náležitosti nabývacího dokladu.

Informace o licencování v rámci smlouvy Select Plus.

Kategorie je prázdná

Informace o licencování rámcové smlouvy Enrollment for Education Solution

Označuje uživatele, který je uživatelem školského počítače, nebo přistupuje k jakémukoli serverovému softwaru, nebo online službám, poskytnutým v rámci licence pro organizaci instituce. Jde o pedagogické pracovníky v pracovním poměru a o zaměstnance. Zaměstnancem se rozumí nepedagogičtí pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci, kteří pracují pro instituci více než 200 hodin ročně a používají počítače instituce pro úkoly školy.

Smlouva se uzavírá na 3 roky. V případě, že je na smlouvě pouze jedna škola (musí mít minimální počet oprávněných zaměstnanců), po uvedení všech nutných údajů (počty zaměstnanců, studentů atp.) se nechá smlouva vytvořit. Tu pak vedení školy podepíše a zašle na příslušného LARa. Ten smlouvu zasílá na Mircosft a ten musí smlouvu ověřit a zařadit do systému.

V případě, že je na smlouvě více škol, podepisuje tuto smlouvu pouze jedna ze škol (určí se před vytvářením smlouvy). Ostatní školy jsou na smlouvě uvedeny jako afilace dané smlouvy. Na smlouvě jsou pak uvedena souhrnné počty ze všech škol na smlouvě.

Bohužel, licenci EES nelze brát jako investivní nehmotný majetek vzhledem k tomu, že se jedná o pronájem licencí a tím také nelze využívat k zaplacení investičních peněz.

Informace o operačním systému Windows.

Podkladová licence je nutná pro operační systém Windows, jelikož v rámci multilicenčních programů Microsoft je možné pořídit pouze Upgrade operačního systému.

Podkladovou licencí se rozumí plná, nebo OEM licence operačního systému nižší verze nebo edice.

Další informace...

OEM licenci je možné získat pouze společně s novým počítačem. Licence pořízená formou OEM zůstává po celou dobu užívání produktu vázána na počítač, se kterým byla dodána. S tímto počítačem může být dále prodána nebo převedena na dalšího uživatele. Licenci pořízenou formou OEM nelze přenést na jiný počítač – v případě vyřazení počítače zaniká také licence.

Plná licence produktu, která obsahuje instalační médium a produktový klíč. Licenci je možné odinstalovat a nainstalovat na jiný počítač.

Informace o rodině Office, jejích aplikací jako jsou Word, Excel, PowerPoint...

Ne. Tato sada není určena pro využití při komerčních, neziskových ani ziskových obchodních činnostech ani v organizacích veřejné správy.

Ne, Microsoft Account můžete navázat i na Váš současný email. Učinit tak můžete zde.

Podporované operační systémy jsou:

Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, or Windows Server 2012

Procesor 1 gigahertz (GHz) nebo rychlejší x86-bit, nebo x64-bit processor s SSE2
Paměť RAM 1 GB RAM (32-bit); 2 GB RAM (64-bit)
Místo na disku 3.0 GB volného místa
Rozlišení 1366 x 768 minimální rozlišení
Grafická karta Grafická karta podporující DX10, nebo novější
Operační systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, nebo Windows Server 2012

Informace o systému Windows Server a dalších serverových systémech jako například Exchange, SQL...

Klientské licence (CAL) je jakési oprávnění k přístupu z uživatelského počítače k Windows Serveru, nebo dalším serverovým aplikacím. Rozdělují se v zásadě na dva druhy:

  • Device ( pro počítač )
  • User ( pro uživatele )

Nejedná se klasický software, ale pouze o licenci, tedy oprávnění.

Bez klientské licence není možné umožnit počítačům, nebo uživatelům připojení k Windows Serveru, nebo k serverovým aplikacím, které vyžadují CAL licence.

Volba je vždy na Vás. Je proto dobré zvážit, který typ klientské licence bude výhodnější v dané situaci.

Pokud potřebujete klientské licence například pro počítačovou učebnu, je jistě výhodnější pořídit licence Device, tedy na počet počítačů, jelikož se u počítačů bude střídat velké množství uživatelů. Licencí pro počítače bude tedy potřeba méně než licencí pro uživatele. V případě, že jeden uživatel využívá několik zařízení, které se připojují k Windows Serveru, je výhodnější zakoupit User CAL licenci.

Ostatní informace o problémech, spojených s licencováním produktů Microsoft.

NE. Na základě licenčního ujednání  v článku 1. odstavci C, není možné používání na zařízení ve vlastnictví akademických organizací.

Komerční náhradou je software Forefront Endpoint Protection.