Škola roku

Středisko služeb školám každoročně oceňuje nejaktivnější školy na poli soutěží a mimoškolních aktivit jejich studentů. Každoročně udělujeme symbolickou cenu pro 3 nejlepší školy v jedné ze 4 kategorií. Kategorie jsou následující Gymnázia, Střední školy, Základní školy, Základní umělecké školy. Tato forma ocenění vznikla a aktivně pracuje již od roku 2004. Hlavním cílem našeho střediska při udílení těchto cen je motivovat školy, aby mimoškolní aktivity a účasti na soutěžích nepodceňovali a obzvláště pak, aby se přesvědčili, že jejich úsilí a vynaložený čas jsou někde viditelné.

skola roku